פרטי ביצוע

 

מדרגות

 

08
דוגמות לסימני אזהרה למדרגות
(המידות בסנטימטרים) (ציור סכמטי)

 

 

 

 

07
דוגמה למדרגות לא תקינות

 

 

 


דוגמות להתקנת בתי-אחיזה למדרגות

 

 

 

10
דוגמות לקצות בתי-אחיזה למדרגות
(המידות בסנטימטרים)

 

 

 

11
דוגמות למבנה וגימור של בית-אחיזה
(המידות בסנטימטרים)

 

 

 

 

חניות

 

17-א
17א – מקום חניה נגיש לרכב רגיל בניצב לכיוון הנסיעה

 

 

 

17-ב
17ב – מקום חניה נגיש לרכב גבוה (12) בניצב לכיוון הנסיעה

 

 

 

17-ג
17ג – מקום חניה נגיש לרכב רגיל באלכסון לכיוון הנסיעה

 

 

 

17-ד
17ד – מקום חניה נגיש לרכב גבוה באלכסון לכיוון הנסיעה

 

 

 

17-ה
17ה – מקום חניה נגיש לרכב רגיל ולרכב גבוה באלכסון לכיוון הנסיעה

 

 

 

17-ו
17ו – מקום חניה נגיש במקביל לכיוון הנסיעה עם עלייה באמצעות הנמכת מדרכה

 

 

 


17ז – מקום חניה נגיש במקביל לכיוון הנסיעה עם עלייה באמצעות מישור משופע

 

 

 

משטחי תיפקוד לפני דלת

 


משטחי תפקוד לפני דלת סובבת (המידות בסנטימטרים)

 

 

 

 


משטחי תפקוד לפני דלת הזזה (המידות בסנטימטרים)

 תאי שירותים
 


תא שירותים עם אסלה פינתית
(המידות בסנטימטרים)

 

 

 


תא שירותים עם אסלה מרכזית
(המידות בסנטימטרים)

 

 

תא הלבשה

 


מידות מינימום בעמדת הלבשה נגישה
(המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה)

 

 

 

מקלחת

 


דוגמה להתקנת מנגנונים ואבזרים בתא מקלחת נגיש
(המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה)

 

 

 

סידור מקומות ישיבה

 


דוגמה סכמטית לסידור מקומות ישיבה מותאמים לאנשים בכיסאות גלגלים
(המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה)

 

 

 

שילוט וגודל אותיות

 

01-אב
01-גד
דוגמות למיקום שלטים בצומת מסדרונות
(המידות בסנטימטרים)

 

 

 

Fig 03
מיקום שלטים לבתי שימוש
(המידות בסנטימטרים)

 

 

טבלה 1 - גובה אותיות וספרות

ציור 6-א

 

 

 

ציור 6-א
6א - דוגמות לגופני אותיות וספרות

 

 

ציור 6-ב
6ב - דוגמה לגופן ספרות ברור
דוגמות לגופנים פשוטים

 

 

 

דרכים נוספות ליצור איתנו קשר

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו!

דואר אלקטרוני

נייד